Рубрики

Бахмутський вісник - Проекти розвитку

ОСББ

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


КНП "Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута"


Урядова "гаряча лінія" для громадян з порушенням слуху

Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції УкраїниХто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 60 гостей.

Офіційний сайт відділу освіти Артемівської міської ради Донецької області

Рішення виконавчого комітету Бахмутської міської ради від 13.12.2017 №246

Переглядів: 532

Про проект міського бюджету м.Бахмута на 2018 рік.

Розглянувши пояснювальну записку начальника Фінансового управління Бахмутської міської ради Ткаченка О.М. «Про проект міського бюджету м.Бахмута на 2018 рік», керуючись Бюджетним кодексом України від 08.07.2010 № 2456-VI із внесеними до нього змінами, ст.ст.28, 52  Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконавчий комітет Бахмутської міської  ради

В И Р І Ш И В:

1. Ухвалити запропонований проект міського бюджету м.Бахмута на 2018 рік і доручити начальнику Фінансового управління Бахмутської міської ради Ткаченку О.М. внести його на розгляд чергової сесії Бахмутської міської ради.

2. Запропонувати  Бахмутській міській раді:

2.1. Визначити на 2018 рік:

- доходи міського бюджету м.Бахмута у сумі 849564,3 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду міського бюджету м.Бахмута -
832315,5 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету м.Бахмута – 17248,8 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету м.Бахмута – 284,0 тис.грн. (додаток 1 до рішення);

- видатки міського бюджету м.Бахмута у сумі 849564,3 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету м.Бахмута –
827309,5 тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету м.Бахмута – 22254,8 тис.грн. (додаток 3 до рішення);

- профіцит загального фонду міського бюджету м.Бахмута у сумі
5006,0 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду міського бюджету м.Бахмута до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету м.Бахмута (додаток 2 до рішення);

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету м.Бахмута у сумі
5006,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду міського бюджету м.Бахмута до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету м.Бахмута (додаток 2  до рішення).

2.2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету м.Бахмута на 2018  рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду міського бюджету м.Бахмута у сумі 827309,5 тис.грн. та спеціальному фонду міського бюджету м.Бахмута у сумі 22254,8 тис.грн. (додаток 3 до рішення).

2.3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету м.Бахмута  у сумі 100,0 тис.грн.

2.4. Затвердити на 2018 рік розподіл міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом м.Бахмута та іншими бюджетами (додаток 4 до рішення).

2.5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету м.Бахмута  (додаток 5 до рішення).

2.6. Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського бюджету м.Бахмута у сумі 400,0 тис.грн.

Витрачання коштів резервного фонду міського бюджету м.Бахмута здійснювати відповідно до ст.24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2002 № 415, із внесеними до неї змінами, та Положенням про використання коштів резервного фонду міського бюджету м.Артемівська, затвердженого рішенням Артемівської міської ради від 28.01.2015 №6/61-1149.

2.7. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету м.Бахмута на 2018 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;

- оплата енергосервісу.

  2.8. Затвердити в складі видатків міського бюджету м.Бахмута кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  79547,6 тис.грн. (додаток 6 до рішення).

2.9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право начальнику Фінансового управління Бахмутської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету м.Бахмута, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету  м.Бахмута, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

2.10. Зобов’язати розпорядників коштів міського бюджету м.Бахмута:

- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

-затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

2.11. Установити, що у загальному фонді міського бюджету м.Бахмута на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

2.12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету м.Бахмута на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею  691 Бюджетного кодексу України.

2.13. Делегувати міському голові право в міжсесійний період приймати розпорядження про перерозподіл бюджетних асигнувань між головними розпорядниками коштів міського бюджету м.Бахмута та кодами програмної і економічної класифікації видатків, про збільшення бюджетних призначень за спеціальним фондом на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень по видаткам споживання загального фонду, про збільшення бюджетних призначень за загальним фондом за рахунок зменшення бюджетних призначень за спеціальним фондом у частині коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду, а також про врахування у складі доходної та видаткової частин міського бюджету м.Бахмута зміни обсягів міжбюджетних трансфертів, або надходження додаткових сум дотацій, субвенцій з державного бюджету та бюджетів інших рівнів з наступним затвердженням цих розпоряджень Бахмутською міською радою.

2.14. Установити, що:

2.14.1. Фінансування видатків міського бюджету м.Бахмута здійснюється в межах фактичних надходжень з використанням режиму економії.

2.14.2. Розпорядники бюджетних коштів міського бюджету м.Бахмута мають право брати зобов'язання на здійснення видатків тільки в межах відповідних бюджетних призначень, установлених їм на 2018 рік, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих до обліку органами Державної казначейської служби України.

2.14.3. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень та винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах на утримання бюджетних установ.

2.14.4. Кошти, враховані у складі видатків міського бюджету м.Бахмута на виконання цільових програм по стабілізації і соціально-економічному розвитку (Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 3717380 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»), спрямовуються за напрямками, визначеними розпорядженнями міського голови на:

- реалізацію регіональних програм і цільових заходів в галузях соціально- культурної сфери, житлово-комунального господарства;

- здійснення заходів по будівництву та реконструкції соціально важливих об’єктів та інші важливі заходи.

2.14.5. Інформації про виконання міського бюджету м.Бахмута підлягають публікації через друковані засоби масової інформації та на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради.

2.14.6. Бюджетні зобов’язання за загальним та спеціальним фондами міського бюджету м.Бахмута, по яких у 2017 році не проведені розрахунки, за наявності коштів на рахунках розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету м.Бахмута, вважаються кредиторською заборгованістю міського бюджету м.Бахмута, і підлягають виконанню у 2018 році.

2. 15. Зобов’язати головних розпорядників коштів міського бюджету м.Бахмута:

2.15.1. Забезпечити упорядкування видатків, які здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань, із приведенням показників по мережі, штатам і контингенту установ і організацій у відповідність з бюджетними призначеннями, передбаченими на їх утримання у 2018 році.

2.15.2. Брати зобов'язання за спеціальним фондом міського бюджету м.Бахмута виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду міського бюджету м.Бахмута.

2.16. Доручити Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) надавати пропозиції Бахмутській міській раді за узгодженням з постійною комісією Бахмутської міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів щодо напрямків спрямування надпланових надходжень платежів в бюджет, у першу чергу, на фінансування захищених статей видатків та можливості виділення коштів на фінансування інших видатків, які забезпечують життєдіяльність міста.

2.17. Встановити, що додатки 1 - 6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко).

4. Контроль  за  виконанням  рішення   покласти  на першого заступника міського голови Савченко Т.М.

Міський  голова                                                       О.О.РЕВА

ДолученняРозмір
Файл Рішення виконавчого комітету Бахмутської міської ради від 13.12.2017 №246
Про проект міського бюджету м.Бахмута на 2018 рік.
92.78 KB

Пошук

Актуально