Рубрики

Бахмутський вісник - Проекти розвитку

ОСББ

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


КНП "Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута"


Урядова "гаряча лінія" для громадян з порушенням слуху

Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції УкраїниХто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 46 гостей.

ExportUA

Рішення виконавчого комітету Бахмутської міської ради від 09.08.2017 №172

Переглядів: 1252

Про внесення змін до рішення виконкому Артемівської міської ради від 13.10.2015 №221

Розглянувши службову записку від 11.07.2017 № 01-3500-06 в.о. начальника відділу внутрішньої політики Бахмутської міської ради Любич К. Д. щодо внесення змін до рішення виконкому Артемівської міської ради від 13.10.2015 № 221, враховуючи протокол засідання від 04.07.2017 №23 Громадської ради при виконавчому комітеті Бахмутської міської ради, відповідно до Указу Президента України від 31.07.2004 № 854/2004 «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», керуючись ст. ст. 40, 52, 59 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» із внесеними до неї змінами, виконавчий комітет Бахмутської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести наступні зміни до рішення виконкому Артемівської міської ради від 13.10.2015 № 221 «Про затвердження Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Артемівської міської ради» (далі – рішення):

1.1.    Замінити у тексті рішення та додатку до нього слова «Артемівськ», «Артемівська» у всіх відмінках словами «Бахмут», «Бахмутська» у відповідних відмінках.

1.2.    Пункт 6 Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Артемівської  міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Артемівської міської  ради від 13.10.2015 №221 (далі - Положення) викласти у новій редакції:

«6. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства. Перелік таких інститутів включає: громадські, благодійні, релігійні організації; професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації, органи самоорганізації населення та їх асоціації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та їх асоціації, інші неприбуткові організації й установи легалізовані відповідно до Законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).

До складу Громадської ради при виконавчому комітеті Бахмутської міської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які проводять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю органу місцевого самоврядування, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування».

1.3. Пункт 10 Положення викласти у новій редакції:

«10. Припинення членства в Громадській раді.

10.1. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

 • систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);
 • подання членом Громадської ради відповідної заяви;
 • надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;
 • скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;
 • неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради через визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради.

У такому разі припинення особою членства у Громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні Громадської ради.

10.2. Членство в Громадській раді інститутом громадянського суспільства може бути пролонговане іншим представником за наявності наступних поважних причин:

 • неможливість члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я;
 • прийняття члена Громадської ради на військову службу за призовом або за контрактом у Збройні Сили України;
 • обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
 • смерті члена Громадської ради.

Для внесення змін до складу Громадської ради інститут громадянського суспільства подає на розгляд Громадської ради подання із інформацією про нову кандидатуру. Внесення змін до індивідуального членства інституту громадянського суспільства у Громадській раді можливе лише один раз на каденцію.

Перелік поважних причин є виключним.

Зміни у складі Громадської ради затверджуються рішенням виконавчого комітету Бахмутської міської ради на підставі протоколу засідання Громадської ради. Орган місцевого самоврядування оприлюднює відомості про такі зміни на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів Громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, орган місцевого самоврядування вживає заходів для доукомплектування складу Громадської ради в порядку, встановленому цим Положенням для формування складу Громадської ради. 

10.3. Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:

 • коли засідання Громадської ради не проводилися протягом одного кварталу;
 • невиконання Громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;
 • прийняття відповідного рішення на її засіданні;
 • реорганізації або ліквідації органу місцевого самоврядування.

Рішення про припинення діяльності Громадської ради оформляється відповідним актом виконавчого комітету Бахмутської міської ради.

У разі припинення діяльності Громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим - четвертим цього пункту, орган місцевого самоврядування  утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради.»

2. Доручити відділу внутрішньої політики Бахмутської міської ради (Кудрявих) розробити Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності виконавчих органів Бахмутської міської та внести його на розгляд сесії Бахмутської міської ради, яка відбудеться у жовтні 2017 року.

3. Відділу внутрішньої політики Бахмутської міської ради (Кудрявих), відділу комп’ютерного забезпечення Бахмутської міської ради (Кисельов) забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього рішення шляхом розміщення у місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради.

4. Організаційне виконання рішення покласти на відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради (Кудрявих), відділ комп’ютерного забезпечення Бахмутської міської ради (Кисельов).

5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому Бахмутської міської ради Недашковську Т.І., секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

Перший заступник міського голови                                   Т.М.Савченко

ДолученняРозмір
Файл Рішення виконавчого комітету Бахмутської міської ради від 09.08.2017 №172
Про внесення змін до рішення виконкому Артемівської міської ради від 13.10.2015 №221
15.37 KB

Пошук

Актуально