Рубрики

ОСББ

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


КНП "Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута"


Урядова "гаряча лінія" для громадян з порушенням слуху

Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції УкраїниХто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 73 гостя.

 Краеведческий музей г. Артемовск

Фінансове управління Бахмутської міської ради

Переглядів: 12798

Керівник:
Начальник управління - Соловйова Тетяна Сергіївна

Адреса електронної пошти:
finuprav.bahmut@dn.gov.ua

Стислий перелік функцій:

 1. Бере участь у розробленні балансу фінансових  ресурсів Бахмутської міської ТГ, готує розділ податково-бюджетної політики в Програмі соціального і економічного розвитку території Бахмутської міської  ТГ на відповідний бюджетний період, аналізує соціально-економічні показники розвитку Бахмутської міської ТГ та враховує їх під час формування та виконання місцевого бюджету.
 2. Забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства.
 3. Забезпечує організацію роботи головних розпорядників коштів місцевого бюджету, узагальнює та надає Департаменту фінансів  облдержадміністрації необхідну інформацію та пропозиції для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників.
 4. Готує зауваження і пропозиції до показників доходної і видаткової частин місцевого бюджету для розгляду Департаментом фінансів облдержадміністрації, Міністерством фінансів України, Кабінетом Міністрів України, Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
 5. Проводить постійний моніторинг стану виконання місцевого бюджету, у тому числі по мережі, штатах та контингенту бюджетної сфери  громади.
 6. Здійснює прогнозування та постійний аналіз виконання бюджету по доходах та видатках на основі періодичних та річних звітів головних розпорядників коштів бюджету, складених територіальними органами Державної казначейської служби України, дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетної сфери, готує відповідну пояснювальну записку і подає її у встановлені терміни до Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації.
 7. Проводить разом з територіальними органами Державної податкової служби України аналіз стану надходження доходів до місцевого бюджету, готує пропозиції про доцільність запровадження місцевих податків, зборів, а також пільг, що зараховуються до місцевого бюджету.
 8. Інформує міського голову (у період дії воєнного стану - начальника Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області) про стан виконання місцевого бюджету.
 9. Розміщує за рішенням Бахмутської міської ради (у період дії воєнного стану – за розпорядженням начальника Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області) тимчасово вільні кошти місцевого бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків.
 10. Бере участь у підготовці пропозицій щодо здійснення запозичень до  місцевого бюджету.
 11. Бере участь у розгляді і формуванні структури міської ради, готує пропозиції щодо її удосконалення та визначення чисельності працівників, фонду оплати праці, витрат на їх утримання.
 12. Розробляє бюджетний запит по Управлінню та проєкти кошторисів, як головний розпорядник бюджетних коштів; приймає бюджетні зобов’язання в межах бюджетних призначень, встановлених кошторисом.
 13. Забезпечує конфіденційність та захист персональних даних працівників Управління та заявників, інформування або повідомлення про дії з персональними даними суб’єкта персональних даних згідно закону.
 14. Забезпечує додержання посадовими особами професійної таємниці щодо інформації, яку вони одержують у результаті виконання основної діяльності.
 15. Вживає заходи, в межах наданих повноважень, щодо запобігання та протидії корупції.
 16. Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організації.
 17. Забезпечує оперативний і повний розгляд запитів на публічну інформацію та надання відповідей на них запитувачам, визначає осіб, відповідальних за забезпечення доступу до публічної інформації.
 18. Проводить роботу серед населення через пресу, радіо та телебачення по роз’ясненню окремих положень законодавства з фінансових питань.
 19. Забезпечує доступ до інформації про використання публічних коштів.
 20. Розробляє і доводить до головних розпорядників коштів місцевого бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів на наступний бюджетних період та визначає порядок і термін їх розробки.
 21. Організує роботу, пов’язану із складанням проєкту місцевого бюджету, визначає порядок і термін подання структурними підрозділами міської ради для підготовки проєкту місцевого бюджету, складає проєкт місцевого бюджету, готує пропозиції щодо обсягів міжбюджетних трансфертів, та подає їх на розгляд виконавчому комітету міської ради для подальшого затвердження міською радою (у період дії воєнного стану – на затвердження начальником Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області).
 22. Складає річний і помісячний розпис доходів і видатків місцевого бюджету, бюджетних асигнувань по головних розпорядниках  коштів місцевого бюджету з помісячним розподілом відповідно до бюджетної класифікації та подає його на виконання територіальним органам Державної казначейської служби України, протягом бюджетного періоду готує пропозиції щодо внесення змін до нього і забезпечує його відповідність встановленим бюджетним призначенням.
 23. Доводить до головних розпорядників коштів місцевого бюджету відомості про граничні обсяги доходів та видатків на наступний рік, що є підставою для складання проєктів кошторисів.
 24. Складає тимчасовий розпис на відповідний період, якщо до початку бюджетного періоду не прийняте відповідне рішення (у період дії воєнного стану – розпорядження начальника Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області) про місцевий бюджет.
 25. Організовує виконання місцевого бюджету, забезпечує спільно з територіальними органами державної податкової служби України, територіальними органами Державної казначейської служби України, іншими органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, надходження  доходів до місцевого бюджету та вживає заходи щодо ефективного витрачання бюджетних коштів.
 26. Складає та подає територіальним органам Державної казначейської служби України розпорядження на виділення коштів загального і спеціального фондів місцевого бюджету.
 27. Приймає рішення про внесення змін до кошторисів доходів та видатків головних розпорядників коштів місцевого бюджету на підставі обґрунтованого подання головного розпорядника бюджетних коштів.
 28. Здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки місцевого бюджету  з державним бюджетом і обласним бюджетом, місцевими бюджетами міст районного значення.
 29. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установ і організацій, які фінансуються з місцевого бюджету, розглядає зведений кошторис доходів і видатків по головних розпорядниках і одержувачах коштів місцевого бюджету.
 30. Подає річний звіт про виконання місцевого бюджету міській раді (у період дії воєнного стану - начальнику Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області) для затвердження.
 31. Направляє до засобів масової інформації для публікації рішення (у період дії воєнного стану – розпорядження) про місцевий бюджет на відповідний бюджетний рік та  інформацію про виконання місцевого бюджету.
 32. Готує та подає міській раді (у період дії воєнного стану - начальнику Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області) офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду та про обсяги нерозподілених вільних залишків  бюджетних коштів по загальному фонду місцевого бюджету для прийняття рішення (у період дії воєнного стану – розпорядження начальника Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області) про внесення змін до цього бюджету.
 33. Здійснює облік коштів цільового та резервного фондів місцевого бюджету.
 34. Розробляє проєкти рішень виконавчого комітету Бахмутської міської ради, Бахмутської міської ради (у період дії воєнного стану – проєкти розпоряджень начальника Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області) з питань планування та виконання місцевого бюджету; встановлення місцевих податків та зборів, розмірів їх ставок; надання пільг окремим категоріям платників по податках і платежах, які сплачуються у місцевий бюджет; інші проєкти рішень  (у період дії воєнного стану – проєкти розпоряджень начальника Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області) нормативно-правового характеру, що виникають у процесі виконання функцій Управління.
 35. Забезпечує доступ до публічної інформації (у тому числі й у формі відкритих даних), розпорядником якої воно є, а також своєчасне надання такої інформації, її достовірність і повноту.
 36. Виконує й інші функції, визначені чинним законодавством, рішеннями Бахмутської міської ради, її виконкому, розпорядженнями міського голови (у період дії воєнного стану – розпорядженнями начальника Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області), та іншими дорученнями, наданими керівництвом міської ради.
 37. Управління здійснює свою діяльність з урахуванням вимог законодавства України в сфері запобігання корупції, очищення влади, доступу до публічної інформації, захисту персональних даних.

Послуги, які надаються населенню:

Послуги населенню не надаються

Перелік документів, які містять публічну інформацію: 

Відповідальна особа за забезпечення доступу до публічної інформації:
заступник начальника - начальник бюджетного відділу Фінансового управління Бахмутської міської ради

Програми, які знаходяться на контролі:
Фінансове управління Бахмутської міської ради Програм на контролі не має.

Нормативно-законодавча база, яка використовується у роботі: 

 • Конституцією України;
 •  Бюджетним Кодексом України;
 •  Податковим кодексом України;
 •  Кодексом Законів про працю України;
 •  Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
 •  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 •  Законом України «Про державну службу»;
 •  Законом України «Про запобігання корупції»;
 •  Законом України «Про Державний бюджет України»;
 •  Законом України «Про відкритість використання публічних коштів»;
 •  Законом України «Про публічні закупівлі»;
 •  Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу»;
 •  Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
 •  Законом України «Про інформацію»;
 •  Законом України «Про звернення громадян»;
 •  Положенням про Фінансове управління Бахмутської міської ради (у новій редакції);
 •  Регламентом Бахмутської  міської ради та її виконавчих органів;
 •  Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із внесеними до неї змінами та наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», із внесеними до нього змінами;
 • рішеннями Бахмутської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та начальника Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області;
 • актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, рішеннями Верховної Ради України, актами Міністерства юстиції України, Державної міграційної служби, рішеннями Донецької обласної ради, розпорядженнями голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника Донецької обласної військово – цивільної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами з питань організації та здійснення бюджетного процесу.