Головне меню

Бахмутський вісник - Проекти розвитку

ОСББ

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


КНП "Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута"


Урядова "гаряча лінія" для громадян з порушенням слуху

Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції УкраїниСтатистика сайту

Зараз на сайті 0 користувачів та 53 гостя.

Рекомендуємо

Школа мистецтв м.Артемівська

Рішення виконавчого комітету Бахмутської міської ради від 12.12.2018 №266

Переглядів: 215

Про проект міського бюджету м.Бахмута на 2019 рік

Розглянувши пояснювальну записку начальника Фінансового управління Бахмутської міської ради Ткаченка О.М. про проект міського бюджету м.Бахмута на 2019 рік, відповідно до Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, із внесеними до нього змінами, Закону України від 23.11.2018 №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік», розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06.12.2018 №1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік», керуючись ст.ст. 28, 52 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, виконавчий комітет Бахмутської міської  ради

В И Р І Ш И В:

 1. Ухвалити проект міського бюджету м.Бахмута на 2019 рік і доручити начальнику Фінансового управління Бахмутської міської ради Ткаченку О.М. внести його на розгляд сесії Бахмутської міської ради у грудні 2018 року.
 2. Запропонувати  Бахмутській міській раді:
  1. Визначити на 2019 рік:
   • доходи міського бюджету м.Бахмута у сумі 795838200 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету м.Бахмута -
    775290600 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету м.Бахмута – 20547600 гривень (додаток 1 до рішення);
   • видатки міського бюджету м.Бахмута у сумі 795838200 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету м.Бахмута –
    748604900 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету м.Бахмута – 47233300 гривень (додаток 3 до рішення);
   • профіцит за загальним фондом міського бюджету м.Бахмута у сумі
    26685700 гривень (додаток 2 до рішення);
   • дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету м.Бахмута у сумі
    26685700 гривень (додаток 2  до рішення);
   • оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету м.Бахмута у розмірі 500000 гривень, що становить 0,07 відсотків видатків загального фонду міського бюджету м.Бахмута, визначених цим пунктом;
   • резервний фонд міського бюджету м.Бахмута у розмірі
   • 400000 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду міського бюджету м.Бахмута, визначених цим пунктом.

    Використання коштів резервного фонду міського бюджету м.Бахмута здійснювати відповідно до ст.24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 29.03.2002 № 415, із внесеними до нього змінами, та Положення про використання коштів резервного фонду міського бюджету м.Бахмута, затвердженого рішенням Артемівської міської ради від 28.01.2015 №6/61-1149, із внесеними до нього змінами.

  2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету м.Бахмута на 2019  рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами (додаток 3 до рішення).
  3. Затвердити міжбюджетні трансферти на 2019 рік (додаток 4 до рішення).
  4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами  (додаток 5 до рішення).
  5. Затвердити на 2019 рік розподіл витрат міського бюджету м.Бахмута на реалізацію місцевих /регіональних програм у сумі 126968500 гривень (додаток 6 до рішення).
  6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету м.Бахмута на 2019 рік:
   1. До доходів належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, трансферти, визначені Бюджетним кодексом України, а також  надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».
   2. Джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 та частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.
  7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету м.Бахмута на 2019 рік:
   1. У частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, а також  надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».
   2. У частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 71 та частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.
  8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду  міського бюджету м.Бахмута згідно зі статтею 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України.
  9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету м.Бахмута видатки загального фонду на:
   • оплату праці працівників бюджетних установ;
   • нарахування на заробітну плату;
   • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
   • забезпечення продуктами харчування;
   • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
   • поточні трансферти населенню;
   • поточні трансферти місцевим бюджетам;
   • оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
   • оплату енергосервісу.
  10. Надати право начальнику Фінансового управління Бахмутської міської ради:
   1. В межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщувати тимчасово вільні кошти міського бюджету м.Бахмута на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України.  
   2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету м.Бахмута, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету  м.Бахмута, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
  11. Враховуючи вимоги частини 3 статті 16 Бюджетного кодексу України, доручити начальнику Фінансового управління Бахмутської міської ради здійснювати запозичення до міського бюджету м.Бахмута у 2019 році та забезпечити обслуговування місцевого боргу відповідно до вимог статті 74 Бюджетного кодексу України.
  12. Зобов’язати головних розпорядників коштів міського бюджету м.Бахмута:
   1. Забезпечити згідно з частиною 4 статті 77 Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
   2. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів бюджетних асигнувань, відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України.
   3. Забезпечити упорядкування видатків, які здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань, із приведенням показників по мережі, штатам і контингенту установ і організацій у відповідність з бюджетними призначеннями, передбаченими на їх утримання у 2019 році.
   4. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення.
   5. Протягом року здійснювати заходи щодо управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.
   6. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
    • здійснити до 15 березня 2020 року публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення, які визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формами, встановленими Міністерством фінансів України;
    • оприлюднювати паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.
   7. Проводити роботу з Антимонопольним комітетом України та його підрозділами з питань надання державної допомоги суб'єктам господарювання відповідної галузі, в тому числі щодо подання повідомлень та інших документів.
  13. Делегувати міському голові право в міжсесійний період приймати розпорядження про перерозподіл бюджетних асигнувань між головними розпорядниками коштів міського бюджету м.Бахмута та кодами програмної і економічної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, про збільшення бюджетних призначень за спеціальним фондом на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень по видаткам споживання загального фонду, про збільшення бюджетних призначень за загальним фондом за рахунок зменшення бюджетних призначень за спеціальним фондом у частині коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду, а також про врахування у складі доходної та видаткової частин міського бюджету м.Бахмута зміни обсягів міжбюджетних трансфертів, або надходження додаткових сум дотацій, субвенцій з державного бюджету та бюджетів інших рівнів з наступним затвердженням цих розпоряджень Бахмутською міською радою.
  14. Установити, що:
   1. Фінансування видатків міського бюджету м.Бахмута здійснюється в межах фактичних надходжень з використанням режиму економії.
   2. Розпорядники бюджетних коштів міського бюджету м.Бахмута мають право брати зобов'язання на здійснення видатків тільки в межах відповідних бюджетних призначень, установлених їм на 2019 рік, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих до обліку органами Державної казначейської служби України.
   3. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень та винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів та видатків на утримання бюджетних установ.
   4. Кошти, враховані у складі видатків міського бюджету м.Бахмута на виконання цільових програм по стабілізації і соціально-економічному розвитку (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 3717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»), спрямовуються за напрямками, визначеними розпорядженнями міського голови на:
    • реалізацію регіональних програм і цільових заходів в галузях соціально- культурної сфери, житлово-комунального господарства;
    • здійснення заходів по будівництву та реконструкції соціально важливих об’єктів та інші важливі заходи.
   5. Інформації про виконання міського бюджету м.Бахмута підлягають оприлюдненню через друковані засоби масової інформації та на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради.
   6. Бюджетні зобов’язання за загальним та спеціальним фондами міського бюджету м.Бахмута, по яких у 2018 році не проведені розрахунки, за наявності коштів на рахунках розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету м.Бахмута, вважаються кредиторською заборгованістю міського бюджету м.Бахмута, і підлягають виконанню у 2019 році.
  15. Доручити Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко):
   1. Надавати пропозиції Бахмутській міській раді, за узгодженням з постійною комісією Бахмутської міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів, щодо напрямків спрямування надпланових надходжень платежів в бюджет, у першу чергу, на фінансування захищених статей видатків та можливості виділення коштів на фінансування інших видатків, які забезпечують життєдіяльність міста.
   2. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу  України.
   3. Вносити зміни до розпису міського бюджету м.Бахмута та здійснювати перерозподіл планових показників та бюджетних призначень за доходами та видатками між місяцями, за видатками - між кодами економічної класифікації видатків, у межах обсягів відповідних доходів та видатків, затверджених цим рішенням, та вносити зміни до розпису фінансування міського бюджету м.Бахмута, за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів міського бюджету м.Бахмута.
  16. Встановити, що додатки 1 - 6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
  17. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року та діє по 31 грудня 2019 року.
 3. Організаційне виконання рішення покласти на Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко).
 4. Контроль  за  виконанням  рішення   покласти  на першого заступника міського голови Савченко Т.М.

Міський  голова                                                                О.О.РЕВА

ДолученняРозмір
Файл Рішення виконавчого комітету Бахмутської міської ради від 12.12.2018 №266
Про проект міського бюджету м.Бахмута на 2019 рік
115.04 KB

Пошук

Калькулятор енергоефективності
Калькулятор енергоефективності
Програма державної підтримки населення, ОСББ та ЖБК до впровадження енергоефективних заходів

Актуально