Головне меню

Бахмутський вісник - Проекти розвитку

ОСББ

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


КНП "Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута"


Урядова "гаряча лінія" для громадян з порушенням слуху

Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції УкраїниСтатистика сайту

Зараз на сайті 0 користувачів та 64 гостя.

Рекомендуємо

Сайт Артемівської міської централізованної бібліотечної системи

Вимоги до посадових (робочих) інструкцій працівників

Переглядів: 379
28.05.2020 - 16:50

Відносини між працівником і роботодавцем  в основному регулюються колективним та трудовим договорами. Але вони не охоплюють всі  організаційно-правові питання. Тому ці моменти мають бути викладені у посадовій інструкції.

Посадова інструкція – це документ, який визначає організаційно-правове становище працівника в структурному підрозділі, що забезпечує умови для його ефективної праці. Посадова інструкція — це обов'язковий кадровий документ.

Статтею 29 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) визначено, що до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний:

1) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, якщо вони є, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

Тож на кожному підприємстві, в установі, організації мають бути розроблені відповідні посадові (робочі) інструкції.

При написанні посадових (робочих) інструкцій керуються Класифікатором професій (далі – Класифікатор) та Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі – Довідник). 

Класифікатор призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців України, всіма суб'єктами господарювання під час запису про роботу у трудові книжки працівників.

Для керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців складаються посадові інструкції, для інших категорій персоналу — робочі.

Під час розроблення посадових та робочих інструкцій забезпечується єдиний підхід до побудови, структури і викладу змісту розділів. Інструкції повинні відображати повний перелік завдань та обов'язків, повноважень і відповідальності, у разі потреби мати необхідні пояснення, а всі терміни - чіткі визначення.

Якщо виникає необхідність, завдання та обов'язки, що включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї або іншої посади, можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань та обов'язків окремих працівників може бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп посад, рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації.

Також поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій, робітники всіх професій мають також деякі спільні обов’язки, які теж бажано додатково зазначати в робочих інструкціях, наприклад:

  • раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці;
  • дотримуватись норм технологічного процесу;
  • не допускати браку в роботі;
  • знати й виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці й навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
  • використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і негативних техногенних явищ (пожежі, аварії тощо).

Посадові та робочі інструкції після їх затвердження керівником підприємства, установи, організації або за дорученням його заступниками, доводяться до працівника під розписку.

До посадових та робочих інструкцій може бути внесено зміни, доповнення лише на підставі наказу керівника підприємства, установи, організації за згодою працівника. Наказ про внесення змін, доповнень до посадової інструкції видається в разі перерозподілу обов'язків між працівниками у зв'язку зі скороченням чисельності, раціональним розподілом праці. У разі зміни назви підприємства, установи, організації, їх структурного підрозділу або посади до посадових інструкцій вносяться відповідні зміни.

Посадові (робочі) інструкції складаються для працівників усіх посад (професій), що зазначені в штатному розписі. Виняток можуть становити окремі керівники, правове положення яких визначено в Статуті (положенні) підприємства, установи, організації або відповідного підрозділу, де зазначено основні завдання, обов'язки, права і відповідальність за виконання покладених на них функцій.

Посадові інструкції для професій керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців мають складатися з наступних розділів: "Загальні положення", "Завдання та обов'язки", "Права", "Відповідальність", "Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги" та "Взаємовідносини (зв'язки) за посадою".

Робочі інструкції складаються із розділів: "Завдання та обов'язки", "Права", "Відповідальність", "Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги". За необхідності робоча інструкція може бути доповнена Розділами: "Загальні положення", "Приклади робіт", "Взаємовідносини (зв'язки) за професією".

У правому куті першої сторінки посадової (робочої) інструкції розташовується слово "Затверджую", підпис керівника про її затвердження, вказано посаду (професію), ініціали та прізвище керівника, а також дата затвердження.

У заголовку посадової (робочої) інструкції наводиться повна назва посади (професії) в родовому відмінку (повинна відповідати професійній назві роботи, передбаченій Класифікатором, Довідником) та повна назва структурного підрозділу.

Посадові (робочі) інструкції складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі кадрів, а другий ― у керівників відповідних структурних підрозділів. Працівнику видається під підпис копія посадової (робочої) інструкції.

У зв'язку з тим, що окремі кваліфікаційні характеристики робітників містять тільки основні або типові завдання та обов'язки, роботодавець може доповнювати робочі інструкції видами робіт, які входять до складу технологічних карт, інструкцій, інших нормативних документів та визначені трудовим договором за умови додержання правил охорони праці, санітарних норм і вимог безпеки виконання робіт.

Посадова та робоча інструкція, а також зміни до них погоджуються профспілковим комітетом або іншим уповноваженим робочим органом трудового колективу.

Відділ з питань праці Бахмутської міської ради


Пошук

Калькулятор енергоефективності
Калькулятор енергоефективності
Програма  державної  підтримки  населення,  ОСББ  та ЖБК до впровадження енергоефективних заходів

Актуально