Головне меню

Бахмутський вісник - Проекти розвитку

ОСББ

«БУДУЙ СВОЄ» – це програма підтримки підприємництва створена Ощадбанком


КНП "Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута"


Урядова "гаряча лінія" для громадян з порушенням слуху

Центр допомоги учасникам АТО


Поліція охорони Національної поліції УкраїниОновлення

Статистика сайту

Зараз на сайті 0 користувачів та 89 гостей.

Рекомендуємо

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2020рік, із внесеними до неї змінами (квітень)

Переглядів: 761

1.      Замовник стратегічної екологічної оцінки
Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради

адреса: вул. Миру, 44, м. Бахмут, Донецька область, 84511

тел. +38 (06274) 4-03-95

e-mail: art_register@ukr.net

Сайт: http://artemrada.gov.ua

 

2. Вид та  основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Програма економічного і соціального розвитку території Бахмутської  міської об’єднаної територіальної громади на 2020рік, із внесеними до неї змінами  (далі - Програма) є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку, підвищення стандартів життя населення шляхом розбудови інфраструктури, забезпечення якості та загальної доступності публічних послуг, підтримки ініціатив малого бізнесу та створення позитивного іміджу території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади (далі - Бахмутська міська ОТГ).

Стратегічна екологічна оцінка Програми дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку Програми з метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку території Бахмутської міської ОТГ.

Програму розроблено з урахуванням завдань та положень інших документів державного планування, а саме:

 • Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету  Міністрів України від 06.08.2014 №385, із змінами;
 • Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 733, із змінами;
 • Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020», схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015;
 • Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 №275-р, із змінами;
 • Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.06.2016 № 498;
 • Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.01.2017 №90.

Стратегічні ціліПрограми:

 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення.
 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування.

3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань внутрішньо переміщених осіб.

4. Розбудова безпечного суспільства.

Виконання Програми здійснюватиметься в межах реальних фінансових можливостей бюджетів всіх рівнів та за рахунок позабюджетних коштів.

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Програма економічного і соціального розвитку території Бахмутської  міської об’єднаної територіальної громади на 2020рік та внесені до неї зміниохоплюють усі види господарської діяльності: промисловий, агропромисловий і транспортний комплекси, енергозбереження та енергоефективність, житлово-комунальне господарство та комунальну інфраструктуру, впровадження заходів територіального планування, освіту, охорону здоров’я, фізичне виховання та спорт; культуру і туризм, охорону навколишнього природного середовища.

Для реалізації окремих видів діяльності та розміщення певних об’єктів законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля в частини визначення можливих ділянок їх розміщення та дотримання планувальних обмежень, що такі об’єкти можуть створювати (санітарно-захисні і охоронні зони) з дотриманням режимів господарської діяльності в їх межах, що визначаються законодавством України та низкою нормативно-правових актів у сфери забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території Бахмутської  міської об’єднаної територіальної громади.

Головними екологічними проблемами, що мають відношення до Програми є: захист атмосферного повітря; необхідність відновлення та модернізація головних споруд та мереж інженерної  інфраструктури (зливова каналізація, централізоване водопостачання та водовідведення), розвиток системи поводження з твердими побутовими и промисловими відходами, збереження природних рослинних ресурсів та забезпечення необхідною площею зелених насаджень загального користування.

Для досягнення цілей СЕОПрограми будуть зібрані та використані наступні вихідні дані:

 • регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Донецькій області;
 • статистичний щорічник Донецької області;
 • законодавчі акти, що мають відношення до планування і забудови території;
 • Земельний Кодекс України;
 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 • законодавчі та підзаконні акти в сфері охорони довкілля;
 • дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному  та місцевому рівні;
 • інші доступні джерела інформації.

4.      Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числи для здоров’я населення

Реалізація заходів Програми (зі змінами) може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як атмосферне повітря, водні ресурси, ґрунт, ландшафт, біорізноманіття та рекреаційні зони.

Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації заходів, прийнятих у Програмі, як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний та тваринний світ), соціально-економічні умови розвиткутериторії, а також на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом

Під час здійснення СЕО ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до Програми, на території з природоохоронним статусом відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Зважаючи на географічне положення території Бахмутської міської ОТГ, транскордонні наслідки реалізації рішень Програми для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5.      Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо проект Програми не буде затверджено

Зважаючи комплексність рішень проектуПрограми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, призначених для різних видів промислово-виробничої,соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень.

Загальною альтернативою Програми є гіпотетичний (нульовий) сценарій, при якому данаПрограма не затверджується.

Нульовий сценарій буде розглянутий в рамках СЕО.

6.      Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є заходи Програми та  їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер  Програми, якій  є головним документом економічного та соціального розвиткуна місцевому рівні, ключове значення у виконанні СЕО такого документу є методи стратегічного аналізу.Перш за все, буде використаний аналіз стратегічного планування, який передбачає встановлення зв'язків з іншими документами державного планування і дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень Програми.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень Програми і загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування, що встановлені на місцевому та регіональному рівнях.

Передбачається застосування аналізу вихідних даних стратегічного планування та можливості майбутнього розвитку,  які мають вирішуватись  відповідно до Програми.

Комплекс методів проведення СЕО може бути розширений та поглиблений в залежності від характеру планованих рішень документу державного плануванняі міських цільових програм, виконання яких передбачається у 2020 році.

7.      Заходи,  які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

У ході виконання СЕО передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації планованих рішень Програми по наступним напрямкам:

 • оптимізації виробничих, комунальних територій тощо та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою;
 • проведення реформування і розвитку  водопровідно-каналізаційного господарства;
 • благоустрою території Бахмутської міської ОТГ;
 • налагодження  ефективної системи санітарного очищення іповодження з відходами на територіїБахмутської міської ОТГ;
 • розширення мережі ландшафтних зон тазелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників.

Повинні бути враховані заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

8.      Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про СЕО складається відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і містить інформацію про характер проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

9.      Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку території Бахмутської  міської об’єднаної територіальної громади на 2020рік, із внесеними до неї змінами,подаються до Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради за адресою: вул. Миру, 44, м. Бахмут, Донецька область, 84511,aбо на електронну адресу: art_register@ukr.net

Відповідальна особа: начальник відділу енергоменеджменту та екології Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради  Татаринова Тетяна Євгенівна

контактні дані: телефон (06274) 4-07-95

Е-mail:art_monitoring@ukr.net

Строк подання зауважень та пропозицій становить 15 діб з дня опублікування Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, із внесеними до неї змінами.


Пошук

Калькулятор енергоефективності
Калькулятор енергоефективності
Програма державної підтримки населення, ОСББ та ЖБК до впровадження енергоефективних заходів

Актуально